Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Nowy Targ posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej: FSC i PEFC

Z dniem 2 grudnia 2013 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie PGL LP Nadleśnictwo Nowy Targ otrzymało certyfikat:

SGS-FM/COC-010065

Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami Forest Stewardship Council.

 

Z dniem 12 listopada 2014 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie PGL LP Nadleśnictwo Nowy Targ otrzymał:

CERTYFIKAT GOSPODARKI LEŚNEJ PEFC

CSL/723/2014

Certyfikat potwierdza wdrożenie oraz stosowanie kryteriów określonych w dok. nr4 Rady PEFC Polska "Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Materiały do pobrania