Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy Reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany  reprezentatywne, zgodnie ze standardem FSC,  to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego, które planowo pozostawione są bez ingerencji człowieka. W obszarach wskazanych jako ekosystemy referencyjne nie prowadzi się pozyskania drewna .

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem andrzej.glodkiewicz@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania