Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Obszar Nadleśnictwa Nowy Targ znajduje się w zasięgu działania 15 obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie 10 letniego planu hodowlanego i rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego, przy czym Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ zatwierdza plany 12 kół łowieckich na 13 dzierżawionych obwodach łowieckich.